Profil

A rejoint le : 14 oct. 2022

À propos

Berlebih-lebih flush, dengan bunga yang sama, Straight flush, dengan 5 card yang login ahliqq berantai yang berbunga sama, Four of a kind, 4 card yang ahliqq berharga sama seperti ( a,a,a,a), dll, Full house, integrasi 3 card dan 2 card yang berharga sama seperti (k,k,k,3,3), dll,

L

loginahliqq

Plus d'actions